Oferta

Świadczymy usługi dla klientów indywidualnych,  instytucjonalnych oraz operatorów dostarczających energię elektryczną w zakresie:Projektowanie

Wykonujemy projekty instalacji:

 - wewnętrznych, zewnętrznych oraz sieci energetycznych,

- oświetlenia ulic, placów hal przemysłowych,

- automatyka, Alarmy, Monitoring, Systemy wykrywania pożaru, Instalacje specjalne,

- współpracujemy z dostawcą energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A. biurami projektowymi branży konstrukcyjne i architektonicznej. W zależności od indywidualnych potrzeb klienta zajmujemy się opracowywaniem koncepcji, kosztorysów, uzyskiwaniem pozwoleń na budowę, uzgodnieniami i koordynacji z innymi branżami oraz pracami typowo projektowymi.

 

Wykonawstwo:

Instalacje elektryczne, teletechniczne i odgromowe
Wykonujemy kompleksowych instalacji elektrycznych, odgromowych oraz teletechniczne. Doświadczenie jakie posiadamy w tym zakresie pozwala nam na podejmowanie coraz to nowszych wyzwań.  


Linie elektroenergetyczne SN i nN
Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie sieci teletechnicznych i elektroenergetycznych niskiego, jak i średniego napięcia. Budujemy, remontujemy, rozbudowujemy, przebudowujemy oraz likwidujemy wskazane sieci, bez względu na miejsce ich występowania. W znacznej mierze świadczymy usługi samodzielnie. Jednak gdy sytuacja tego wymaga współpracujemy ze specjalistycznymi służbami. Zgodnie z preferencjami klienta zajmujemy się także projektowaniem oraz wsparciem merytorycznym podczas procesu negocjacji z zakładem energetycznym. Realizujemy zlecenia regionalnych dystrybutorów energii, jak również organizacji i osób prywatnych.

Stacje transformatorowe SN i nN
Świadczymy również kompleksowe usługi w zakresie budowy, remontu, wymiany, likwidacji stacji transformatorowych i linii wewnątrzzakładowych  

Kontrola stanu technicznego instalacji elektrycznych
Monitorujemy stan techniczny instalacji elektrycznych, teletechnicznych i odgromowych. Zajmujemy się wykonywaniem oględzin,  pomiarów okresowych i powykonawczych.  Sporządzany profesjonalne protokoły i zalecenia.


Obsługa serwisowa instalacji, urządzeń i aparatów elektroenergetycznych
Swoją ofertą obejmujemy szeroki zakres  usług serwisowych świadczonych dla klientów indywidualnych i firm.


Doradztwo z zakresu branży elektrycznej
Służymy doradztwem  z zakresu branży elektrycznej. Pomagamy w przygotowywaniu  rozwiązań systemowych, problemach natury administracyjnej.

Usuwanie przyczyn i skutków awarii instalacji i sieci elektroenergetycznych
Specjalizujemy się w usuwaniu zarówno przyczyn jak i skutków awarii instalacji oraz sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych, spowodowanych różnymi  zdarzeniami oraz warunkami pogodowymi.

 

Inteligentny budynek

Systemy automatyki budynkowej i inteligentne domy pozwalają na automatyczne zamknięcie drzwi, okien i uaktywnienie alarmu, kiedy wychodzisz z domu. Automatyka bram, oświetlenie w ogrodzie, ogrzewanie, wentylacja, i wiele innych systemów może być także regulowana automatycznie. Jesteśmy autoryzowanym instalatorem firmy F&F oferującą system inteligentnego budynku F&Home.

 

Oferujemy także:

- sprawdzenie projektów,
- nadzór autorski,
- nadzór inwestorski,
- odbiory,
- wpisy do dziennika,
- kontrole okresowe budynków,
- zatwierdzanie protokołów pomiarowych.